Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδων

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδων

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο πρόσφατος νόμος (4019/2011) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ανήκουν «οι ομάδες του πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας».

Ο ίδιος νόμος χωρίζει τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σε δύο κατηγορίες:

 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξη τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (Άτομα με Αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες) 

 

Ειδικές ομάδες Πληθυσμού

Ως ειδικές ομάδες πληθυσμού περιγράφονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Εδώ κατατάσσονται ενδεικτικά οι άνεργοι (νέοι, γυναίκες, άνω των πενήντα, μακροχρόνια άνεργοι), οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

 

Βλέποντας με μια ευρύτερη ματιά τα πράγματα θα μπορούσαμε όμως να πούμε πως κοινωνικά αποκλεισμένος είναι οποιοσδήποτε αποκόπτεται από τον κοινωνικό- οικονομικό – επαγγελματικό ιστό της χώρας είτε εμπίπτει σε μια «επίσημη» κατηγορία είτε όχι. Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν ως συνέπεια τη στέρηση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για ΕΚΟ Γραφείου Διασύνδεσης

Tο Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φοιτητές/ απόφοιτους που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης. 

Ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής οι φοιτητές/ απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν δυνατά σημεία και επαγγελματικές δεξιότητες, να θέσουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους καθώς και να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα εξατομικευμένο πλάνο εύρεσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προσόντα και τα ταλέντα κάθε ατόμου.Η συμβουλευτική είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου με μέριμνα για την δυνατότητα πρόσβασης του στο χώρο συμβουλευτικής. 

Τηλεσυμβουλευτική

Η ΤηλεΣυμβουλευτική παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ skype για  φοιτητές/ απόφοιτους του ΑΠΘ που είτε έχουν κάποια μορφής αναπηρία που τους εμποδίζει να μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου είτε διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχεται ενημέρωση για επιμέρους θέματα που μπορεί να διευκολύνουν την πρόσβαση του ατόμου στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών του. Αναφέρονται ενδεικτικά:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ  για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
  • Προγράμματα επιδότησης για επιχειρήσεις
  • Προγράμματα κατάρτισης
  • Επιδόματα / Υποτροφίες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους συμβούλους σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης.

 

Log in