Έντυπα Συμβουλευτικής

Έντυπα Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και  την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στις διαδικασίες αναζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας, έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες οδηγίες για την σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί και διανέμονται τα παρακάτω έντυπα συμβουλευτικής:

  1. Οδηγίες: για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής. 
  2. Οδηγίες: πώς να αντιμετωπίσετε τη συνέντευξη επιλογής. 
  3. Οδηγίες: πώς να οργανώσετε αποτελεσματικά την αναζήτηση εργασίας.
  4. Οδηγίες: από ποιους θα ζητήσετε και πως θα συντάξετε μια συστατική επιστολή.  
  5. Οδηγίες: για τη σύνταξη της αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές. 
  6. Πως θα συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα & μια συνοδευτική επιστολή» (πολυσέλιδη έκδοση)
  7. Πως θα αντιμετωπίσετε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού (πολυσέλιδη έκδοση)
  8. Γυναίκες & Επαγγελματική Εξέλιξη
  9. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες & Απασχόληση.

Log in