Ατομική Συμβουλευτική

Ατομική Συμβουλευτική

Βασικός στόχος των υπηρεσιών συμβουλευτικής (counseling) και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και γενικότερα της σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος,από ειδικευμένους στον τομέα συμβούλους. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη έχει τη μορφή ατομικών ωριαίων συναντήσεων, βραχυπρόθεσμης διάρκειας, μετά από ραντεβού. Στις ατομικές συναντήσεις ο φοιτητής/απόφοιτος συζητά με το/τη σύμβουλο τα  θέματα που τον απασχολούν, όπως δυσκολίες στην επιλογή σπουδών, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων ή στην αναζήτηση εργασίας.  Μέσα από την ανάπτυξη μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σύμβουλο και στο συμβουλευόμενο, ο φοιτητής/απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις προσωπικές του κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του και να τα συνδυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.  Ουσιαστικά, διευκολύνεται να λάβει συνειδητές προσωπικές αποφάσεις επιλογής σπουδών και καριέρας.  Η ατομική συμβουλευτική διαδικασία βοηθά επίσης στη διαμόρφωση και προσέγγιση των επαγγελματικών στόχων του συμβουλευόμενου, στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ατομικού σχεδίου επαγγελματικής δράσης, στη βελτίωση των προσωπικών του ικανοτήτων αναζήτησης εργασίας και στην ανάπτυξη επιτυχημένων εργαλείων παρουσίασης των επαγγελματικών του προσόντων, όπως είναι για παράδειγμα η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, η συμπλήρωση της αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές κά.

Μπορείτε να κλείσετε ένα ατομικό ραντεβού με σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, επικοινωνώντας τηλεφωνικά τις ώρες 9-10πμ ή 2-3μμ. Τα ραντεβού είναι ωριαία και πραγματοποιούνται ώρες 10:00 πμ - 2:00 μμ. Παρακαλούμε μην τηλεφωνήσετε εκείνες τις ώρες γιατί θα διακόψετε μία συνεδρία.

Στοιχεία επικοινωνίας Κατερίνα Παπακώτα
Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
(ΜΔΕ Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ)

3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ
Τηλέφωνο: 2310.99.5831

 

Log in