Δίκτυο Mentoring

Δίκτυο Mentoring

Το Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων ΑΠΘ (mentoring)

Το δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων ΑΠΘ (mentoring) σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει στους απόφοιτους και τελειόφοιτους του ΑΠΘ, την ευκαιρία να αναζητήσουν επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική από άλλους απόφοιτους, επαγγελματίες, οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Ποιοι συμμετέχουν στο δίκτυο;

Οι σύμβουλοι αποφοίτων (μέντορες) είναι επαγγελματίες, απόφοιτοι του Α.Π.Θ., ή απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και προσφέρονται εθελοντικά να αναλάβουν την υποστήριξη των νέων αποφοίτων και τελειόφοιτων, σε θέματα σχετικά με την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους θέσης, και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόσβαση στο «δίκτυο συμβούλων αποφοίτων» έχουν μόνο οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του ΑΠΘ.

Τι είδους πληροφόρηση παρέχουν οι σύμβουλοι;

Οι σύμβουλοι αποφοίτων παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη που σχετίζεται με θέματα όπως:

  1. Επιχειρηματικότητα (υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας).
  2. Επαγγελματική πληροφόρησηγια συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης ψυχολόγων, ο χώρος της διαφήμισης και των media, κ.α.).
  3. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας (π.χ. τι κάνει ο υπεύθυνος πωλήσεων, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, ο λογιστής ή υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης, κλπ).
  4. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. πληροφορίες για μία εταιρία, οργανισμό, Υπουργείο, κλπ).

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: Mentoring ΑΠΘ

Log in