Ατομική Συμβουλευτική για Επιχειρηματικότητα

Ατομική Συμβουλευτική για Επιχειρηματικότητα

Περιγραφή της Υπηρεσίας

Οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης πληροφόρησης για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την σύλληψη, οργάνωση, υλοποίηση και χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέας επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης.

Log in