Αποτελέσματα αγροτικών ιατρείων

Αποτελέσματα αγροτικών ιατρείων

Δείτε τα αποτελέσματα της Προκήρυξης που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ.: Γ4γ/οικ.88478/29-11-2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ. Π. οικ. 92201/11-12-2017 απόφαση

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, εγγράφως θα ειδοποιηθείτε με συστημένη επιστολή μέσα σε 1,5 μήνα περίπου από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, στη διεύθυνσή σας, από το Υπουργείο Υγείας.

Κρίσιμη πληρορφορία Από τη μέρα που θα φτάσει η συστημένη επιστολή του διορισμού σας, έχετε νόμιμη διορία περίπου 10 ημερών, για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στο νοσοκομείο που θα κάνετε τη μηνιαία άσκηση.
Αν αργήσετε πέραν των 10 ημερών, οφείλετε να προσκομίσετε στο νοσοκομείο ενυπόγραφη βεβαίωση από το ταχυδρομείο ότι δεν παραλάβατε εγκαίρως τη συστημένη επιστολή.
Αν δεν πάτε να παραλάβετε την επιστολή αυτή, μετά από 15-20 μέρες επιστρέφεται στο Υπ. Υγείας και θεωρείται ότι δεν αποδεχτήκατε το διορισμό σας.

Tηλ. Τμήμα Αγροτικών: 

213-2161026, 213-2161828

Τηλ. Κέντρο Υπ. Υγείας: 

213-2161000

 

Τελευταία τροποποίηση: 23/1/2018

Log in