Θέσεις εργασίας

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 07:53

BETA CAE_C/C++ Software Engineer with background in Computational Geometry or Applied Maths (SD-MATH-18) - Αγγελία ΓΔ

C/C++ Software Engineer with background in Computational Geometry or Applied Maths (SD-MATH-18)

Location: Kato Scholari, Thessaloniki, Greece

Το τμήμα ψάχνει για νέους και νέες με πάθος για τον προγραμματισμό, τα μαθηματικά και την ομαδική δουλειά, που θα αποτελέσουν τους αυριανούς μας συναδέλφους.

Περιγραφή της θέσης:

Το τμήμα ασχολείται με τις παρακάτω ενότητες και προβλήματα:

 • την υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής και διαφορικής γεωμετρίας
 • την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης (γραμμικών και μη-γραμμικών)
 • τη βελτιστοποίηση κώδικα και την υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων
 • την ανάπτυξη και συντήρηση μαθηματικής/γεωμετρικής βιβλιοθήκης.

Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και η τεκμηρίωση/σχολιασμός των αλγορίθμων στον κώδικα γίνονται στα Αγγλικά.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή ανώτερος τίτλος από σχολή Πληροφορικής, Πολυτεχνείου ή Θετικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε C ή C++
 • Πολύ καλή γνώση Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων
 • Εμπειρία σε προβλήματα Υπολογιστικής Γεωμετρίας
 • Πολύ καλή γνώση Υπολογιστικών Μαθηματικών και Αριθμητικών Μεθόδων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώσεις Παράλληλου Προγραμματισμού (π.χ. OpenMP)
 • Εμπειρία στη επίλυση Γραμμικών ή Μη-Γραμμικών προβλημάτων Βελτιστοποίησης
 • Εμπειρία στην υλοποίηση αλγορίθμων σε Πολυγωνικά Πλέγματα
 • Γνώσεις Γραμμικής Άλγεβρας

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, κλπ)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardwareκαι software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
 • Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση κατά τα επαγγελματικά ταξίδια
 • Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο:https://careers.beta-cae.com/

Read 78 times

Αγγελίες εργασίας από το προηγούμενο website μας

Log in