Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οδηγός Σταδιοδρομίας

ΟΔΗΓΟΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στον Οδηγό Σταδιοδρομίας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την πορεία σας μετά πέρας των σπουδών, καθώς και το σχεδιασμό της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουν το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε πιο αποτελεσματικά.

Log in