Mentoring ΑΠΘ

Mentoring ΑΠΘ

Κρίσιμη πληροφορία

Ενημέρωση

Επί του παρόντος η υπηρεσία Mentoring ΑΠΘ δεν παρέχεται.

Το Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων ΑΠΘ (mentoring) σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει στους απόφοιτους και τελειόφοιτους* του ΑΠΘ, την ευκαιρία να αναζητήσουν επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική από άλλους απόφοιτους, επαγγελματίες, οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Το Δίκτυο αναπτύσσεται από το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ.

Ποιοι συμμετέχουν στο δίκτυο;

Οι σύμβουλοι αποφοίτων (μέντορες) είναι επαγγελματίες, απόφοιτοι του Α.Π.Θ, ή απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και προσφέρονται εθελοντικά να αναλάβουν την υποστήριξη των νέων αποφοίτων και τελειόφοιτων, σε θέματα σχετικά με την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους θέσης, και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόσβαση στο Δίκτυο έχουν μόνο οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του ΑΠΘ.
 

Η διαδικασία που Mentoring αποτελείται από έξι στάδια:

1) Δημοσιοποίηση του Δικτύου Mentoring ΑΠΘ

2) Επιλογή Μεντόρων, ενημέρωση και εκπαίδευση

3) Επιλογή καθοδηγούμενων (mentees), ενημέρωση και εκπαίδευση

4) Ταίριασμα Μεντόρων - Καθοδηγούμενων

5) Ανάπτυξη της σχέσης mentoring

6) Αξιολόγηση της σχέσης mentoring

Τι είδους πληροφόρηση παρέχουν οι σύμβουλοι - μέντορες;

Οι σύμβουλοι αποφοίτων παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη που σχετίζεται με θέματα όπως:
 1. Επιχειρηματικότητα (υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας).
 2. Επαγγελματική πληροφόρηση για συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης ψυχολόγων, ο χώρος της διαφήμισης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ.ά.).
 3. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας (π.χ. τι κάνει ο υπεύθυνος πωλήσεων, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, ο λογιστής ή υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης, κ.λπ).
 4. Πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. πληροφορίες για μία εταιρία, οργανισμό, Υπουργείο, κ.λπ).

Διαδικασία Εγγραφής στο Δίκτυο Mentoring ΑΠΘ

 

Η εγγραφή των υποψήφιων μεντόρων και καθοδηγούμενων (mentees) στο Δίκτυο MentoringΑΠΘ, πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

1. Ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.dasta.auth.gr -> «Ο λογαριασμός μου»

2. Ιδιόχειρη εγγραφή μέσω των εντύπων που βρίσκονται παρακάτω, στην κατηγορία «Έντυπα».

Έντυπα

Για τους Μέντορες:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. 
2. Ημερολόγιο συνεδριών μέντορα-mentee
 
Για τους καθοδηγούμενους:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. 
2. Δελτίο παρουσίασης των καθοδηγούμενων (mentees) 
3. Ανάγκες επιμόρφωσης του υποψήφιου επιχειρηματία ή απόφοιτου 
 
Κοινά Έντυπα:
1. Το Συμφωνητικό μεταξύ μέντορα-mentee  

 

Τι είναι το Mentoring;

Οι πρώτες αναφορές σε μέντορες τοποθετούνται χρονικά στην Αρχαία Ελλάδα, όταν ο βασιλιάς Οδυσσέας πριν εγκαταλείψει την πατρίδα του, την Ιθάκη, για να πάει στον πόλεμο της Τροίας ζήτησε από τον Μέντορα να αναλάβει τη φροντίδα του υιού του, Τηλέμαχου. Ο Μέντορας ανέλαβε το ρόλο του γονέα, δασκάλου, φίλου και συμβούλου για τον νεαρό Τηλέμαχο για είκοσι χρόνια, ενώ ο Οδυσσέας έλειπε.

 

To mentoring είναι μια δυνατή συναισθηματική αλληλεπίδραση και σχέση, μεταξύ ενός γηραιότερου και ενός νεότερου ατόμου, στην οποία το νεότερο άτομο εμπιστεύεται, καθοδηγείται και αγαπά το γηραιότερο. Ο μέντορας υποστηρίζει, κατευθύνει και συμβουλεύει έναν νεότερο ενήλικα καθώς αποκτά γνώσεις για τον κόσμο των ενηλίκων και το χώρο εργασίας. Για λόγους απλούστευσης και για τις ανάγκες του παρόντος εγχειριδίου θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος ορισμός του mentoring:

“Το mentoring είναι μια προσωπική σχέση μεταξύ ενός έμπειρου στελέχους (συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας), ο οποίος συμπεριφέρεται ως υπόδειγμα,, δάσκαλος, καθοδηγητής και προστάτης, για τον λιγότερο έμπειρο (συνήθως νεότερο σε ηλικία) επαγγελματία ή εργαζόμενο.”

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για το mentoring, υπάρχει ομοφωνία ως προς τις λειτουργίες που επιτελεί και τις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Τα πλεονεκτήματα του Mentoring

 •  Αξιοποιεί εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε μία περιοχή ή σε μία επιχειρηματική ομάδα.
 •  Συμβάλει στην εμπλοκή, σε μια διαδικασία εκμάθησης.
 •  Συμβάλει στην διάδοση καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων επιχειρηματιών.
 •  Διαμορφώνει και ενισχύει το δίκτυο σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών.
 •  Ενδυναμώνει και αναπτύσσει τις νέες και μικρές επιχειρήσεις, σε τοπικό επίπεδο.
 • Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών αλλαγής. Οι σχέσεις του mentoring είναι χρήσιμες και απαραίτητες σε μια μεταβατική φάση. Για παράδειγμα, κατά την φάση έναρξης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, στην προώθηση νέων προϊόντων ή στην διείσδυση σε νέες αγορές, κλπ.
 • Ο μέντορας παρέχει στον καθοδηγούμενό του γνώσεις, συμβουλές, προκλήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προσπάθεια του δεύτερου να ενταχθεί στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Το mentoring ενσωματώνει πολλές λειτουργίες: διδασκαλία, συμβουλευτική, εποπτεία, φιλία, καθοδήγηση κ.α.

Ποιoς είναι ο μέντορας;

 • Ο μέντορας έχει τον ρόλο να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης και «εγγύτητας» με τον νέο επιχειρηματία, να παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και ανεξάρτητη γνώμη, σε σχέση με τις ευκαιρίες που ο νέος επιχειρηματίας θα χρειαστεί να εξετάσει, αφήνοντας τον να πάρει την τελική απόφαση.
 • Είναι ένα άτομο «έμπιστο και σοφό» που συμβουλεύει, με διάθεση να βοηθήσει ουσιαστικά και να αποτρέψει τα μοιραία λάθη.

Τι δεν πρέπει να κάνει ο μέντορας;

 • Ο μέντορας δεν πρέπει να πει στον νέο επιχειρηματία τι να κάνει ή να πάρει αποφάσεις στην θέση του.
 • Ο μέντορας δεν είναι ένας επαγγελματίας σύμβουλος, αλλά ένα άτομο σοφό και τίμιο.
 • Ο μέντορας δεν παρουσιάζει την προσωπική του επιχειρηματική περίπτωση ή εμπειρία ως μοναδικό σημείο αναφοράς, αντιθέτως προτείνει μία διαφορετική γωνία παρατήρησης των προβλημάτων.

Ποια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός καλού Μέντορα;

 • Διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί δεξιότητες, γνώσεις και εξειδίκευση.
 • Επιδεικνύει θετική συμπεριφορά και ενεργεί ως πρότυπο.
 • Παρακινεί άλλους ενεργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση.
 • Κινείται βάσει των αρχών εμπιστοσύνης και σεβασμού.
 • Επιδεικνύει ενθουσιασμό για τη συνεργατική σχέση καθοδήγησης.
 • Παρέχει καθοδήγηση και επικοδομητική ανάδραση.
 • Δεν κρίνει, δεν αξιολογεί, δεν εκπαιδεύει.
 • Εκτιμά τις απόψεις και πρωτοβουλίες των υπολοίπων.
 • Ακούει, κατανοεί και προτείνει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις.
 • Προσβλέπει στη συνεχή εκμάθηση και βελτίωση των ικανοτήτων του στη διαδικασία καθοδήγησης.

Ποιος είναι ο ρόλος του Μέντορας Επιχειρηματικότητας;

 • Παρέχει συμβουλές, πρακτικές λύσεις και προοπτικές στον mentee.
 • Παρέχει πληροφόρηση σε ιδέες και σχέδια που του έχει δώσει ο mentee πριν προχωρήσουν σε υλοποίηση.
 • Μοιράζεται και προσφέρει σύνεση και συμβουλές ως απόρροια των εμπειριών του, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον mentee να έχει τις δικές του εμπειρίες.
 • Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον mentee να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τις ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει.
 • Θεωρεί τον mentee υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.
 • Δημιουργεί ευκαιρίες για τον mentee που σε άλλες περιπτώσεις δε θα υπήρχαν (πχ. αυξημένη προβολή, πρόσβαση σε δίκτυα).
 • Υποστηρίζει τις ανάγκες και φιλοδοξίες του mentee.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις απέναντι στον mentee.
 • Αντιλαμβάνεται τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει ο mentee κατά τη διάρκεια του έργου και προσφέρει υποστήριξη για την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.
 • Κάνει προτάσεις στον mentee για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ταλέντων, των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας και της δέσμευσής του στην προετοιμασία για μελλοντικές προσπάθειες.
 • Αναπτύσσει ιδέες που θα εμπνεύσουν τον mentee.
 • Βοηθά τον mentee να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του επιβραβεύοντάς τον, εμψυχώνοντάς τον και παρέχοντας δημιουργική ανάδραση.
 • Προτείνει άλλο μέντορα όταν εκείνος δεν μπορεί να προσδώσει αξία και εξειδίκευση σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
 • Δεν φοβάται να πει “Δε γνωρίζω”.
 • Ο ρόλος του μέντορα δεν περιλαμβάνει: Συμμετοχή στη διοίκηση της επιχείρησης του mentee.
 • Παροχή νομικής και λογιστικής υποστήριξης (εκτός αν αυτό είναι το επάγγελμα του μέντορα).
 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές σε προσωπικά θέματα.

Ορισμένες συμβουλές για τον Μέντορα

Για την ποιότητα της σχέσης που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του μέντορα και του υποψήφιου, νέου επιχειρηματία, είναι σημαντικό αυτή να βασίζεται σε μια ουσιαστική αμοιβαιότητα: η αμοιβαία ανταλλαγή επιτρέπει, στον υποψήφιο νέο επιχειρηματία να αναγνωρίσει στον μέντορα ένα πρότυπο, με το οποίο θα τείνει να ταυτιστεί για την λύση των προβλημάτων και τον εντοπισμό των ευκαιριών.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η παραπάνω σχέση, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο μέντορας δεν συναντά τον υποψήφιο νέο επιχειρηματία για να λύσει τα προβλήματά του ή για να πάρει αποφάσεις στην θέση του.
 • Ο μέντορας δεν είναι επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά απλώς ένα άτομο που δίνει σοφές και τίμιες συμβουλές.
 • Ο μέντορας δεν προτείνει τη δική του επιχείρηση ως μοναδικό σημείο αναφοράς, αλλά αναλύει διάφορες πλευρές του προβλήματος.
 • Ο μέντορας βοηθάει για να μπορούν να ξεπεραστούν οι εσωτερικοί φόβοι και οι ανασφάλειες, που αποτελούν το πρώτο εμπόδιο στην ορθολογική διαχείριση μιας επιχείρησης.
 • Ο μέντορας βοηθάει τον υποψήφιο στην απόκτηση της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στις ικανότητές του.
 • Ο μέντορας βοηθάει τον υποψήφιο επιχειρηματία/ απόφοιτο να αναγνωρίσει, να εντοπίσει τα προβλήματά του και να εξετάσει τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις, να προβεί στις επιλογές και να λάβει αποφάσεις που στην συνέχεια θα εφαρμόσει.

Οι τέσσερις τύποι Mentoring

Η ύπαρξη πληθώρας ορισμών για το mentoring αντανακλά τα ποικίλα χαρακτηριστικά που ορίζουν και στοιχειοθετούν τις σχέσεις mentoring, τόσο ως προς τη δομή της σχέσης, όσο και ως προς το περιεχόμενο. Ακολούθως παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι ως προς τους οποίους διαφοροποιούνται οι σχέσεις mentoring:

   Τυπικό – Άτυπο Mentoring

H διεθνής βιβλιογραφία διαχωρίζει, μεταξύ τυπικού (formal mentoring) και άτυπου mentoring (informal mentoring):

Η βασική διάκριση μεταξύ τυπικού και άτυπου mentoring εντοπίζεται στη μεθοδολογία διαμόρφωσης της δυαδικής σχέσης. Οι σχέσεις άτυπου mentoring δεν είναι διαχειριζόμενες, δομημένες και αναγνωρισμένες από τον οργανισμό, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται. Οι άτυπες σχέσεις mentoring είναι παραδοσιακά αυθόρμητες, αναπτύσσονται και εξελίσσονται χωρίς την εξωτερική παρέμβαση του οργανισμού. Βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση τους είναι η επιθυμία τουλάχιστον ενός από τους συμβαλλόμενους, για τη σύναψη της «σχέσης». Οι σχέσεις άτυπου mentoring, αναπτύσσονται κατά τύχη και βασίζονται σε κοινά συμφέροντα, στον θαυμασμό του ενός για τον άλλο ή σε αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ένας τυπικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να σημάνει η έναρξη μιας άτυπης σχέσης mentoring είναι όταν δύο άνθρωποι εργάζονται στο ίδιο επαγγελματικό χώρο και ο λιγότερο έμπειρος ζητά τη συμβουλή ή τη συνδρομή του περισσότερο έμπειρου και αυτός πρόθυμα ανταποκρίνεται μοιράζοντας τις εμπειρίες του και παρέχοντάς του καθοδήγηση.

Αντίθετα, το τυπικό mentoring αποτελείται από σχέσεις που υποστηρίζονται, επικυρώνονται και επιδοκιμάζονται από τους οργανισμούς. Οι σχέσεις τυπικού mentoring απορρέουν συνήθως από την απαίτηση των οργανισμών να συμμετάσχουν τα άτομα, σε αντίστοιχα προγράμματα. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται αυτές οι σχέσεις προκύπτει από την επιθυμία του οργανισμού – ή του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού – να προωθήσει τους στόχους της οργάνωσης, να βοηθήσει τους εργαζομένους να ενσωματώσουν την αντίστοιχη κουλτούρα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται από έμπειρους επαγγελματίες του ίδιου οργανισμού. Οι σχέσεις τυπικού mentoring μπορούν να παραλληλιστούν με τα «προξενιά». Αυτές διαφοροποιούνται από τις άτυπες, καθώς ακολουθείται μια διαδοχική σειρά ιεραρχικών σταδίων για την ολοκλήρωση των στόχων για τους οποίους διαμορφώθηκαν και έχουν συνήθως, μικρότερη χρονική διάρκεια από ότι οι σχέσεις άτυπου mentoring. Τα στάδια που συγκροτούν μια τυπική σχέση mentoring και που κατ’ επέκταση τη διαφοροποιούν από μια άτυπη είναι τα εξής:

 • Το αρχικό στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου, τα μέλη της δυαδικής σχέσης θέτουν βάσεις εμπιστοσύνης, στη μεταξύ τους σχέση και συνεργασία.
 • Το μεσαίο στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου, οι μέντορες υποστηρίζουν τους καθοδηγούμενους τους να προσδιορίσουν τους στόχους τους.
 • Το όψιμο στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου, οι μέντορες αλληλεπιδρούν με τους καθοδηγούμενους ούτως ώστε να ερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, τα πιστεύω τους και τα αίτια που τους οδήγησαν στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις.
 • Το τελικό στάδιο κατά το οποίο, οι Μέντορες λειτουργούν ως role models.

Οι σχέσεις τυπικού mentoring είναι εκείνες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος mentoring του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ., καθώς η δομημένη μορφή τους θα επιτρέψει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες υποκατηγορίες του mentoring οι οποίες μπορούν να εντάσσονται παράλληλα σε οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.               

Ομαδικό Mentoring

 Το ομαδικό mentoring, περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καθοδηγούμενους. Το ομαδικό mentoring απαντά στις δυσκολίες που προκύπτουν, κατά τη διάρκεια εφαρμογής προγραμμάτων mentoring, για εξεύρεση εθελοντών μεντόρων. Έτσι λοιπόν, ένας ή περισσότεροι μέντορες εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας ομάδας καθοδηγουμένων. Επιπλέον, το ομαδικό mentoring εξυπηρετεί και τις ανάγκες των καθοδηγουμένων που επιθυμούν διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους καθοδηγούμενους ή που μπορεί να μη νιώθουν άνετα να αναπτύξουν μια δυαδική σχέση με τον μέντορα. Παρόλα αυτά υπάρχει αμφιβολία ως προς την ικανότητα του ομαδικού mentoring να παρέχει στο σύνολο των καθοδηγουμένων τις υπηρεσίες που παρέχει το παραδοσιακό mentoring, δυσχεραίνοντας έτσι τη δυναμική ανάπτυξης μιας ισχυρής σχέσης, μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου.

           E-mentoring (online mentoring)

Το e-mentoring αφορά στην ανάπτυξη μιας δυαδικής σχέσης μεταξύ ενός μέντορα και ενός καθοδηγούμενου. Ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για ένα χρονικό διάστημα που θα προαποφασίσουν. Κάποια προγράμματα e-mentoring περιλαμβάνουν δύο ή/ και τρεις ακόμη προσωπικές συναντήσεις. Ο μέντορας και σε αυτήν την περίπτωση είναι καθοδηγητής ή σύμβουλος - στέλεχος σε θέματα καριέρας και απασχόλησης. 

 

Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθείτε στο Δίκτυο Συμβούλων του ΑΠΘ;

Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος του Δικτύου Συμβούλων ΑΠΘ (mentoring), τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής σας, στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ ή να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση μέλους στην κατηγορία «Έντυπα» και να την αποστείλετε στον διαχειριστή του Δικτύου.

Ποιος μπορεί να γίνει Μέντορας;

Το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. προβλέπει κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Σύμβουλος - Μέντορας. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε ένας από τους Συμβούλους - Μέντορες του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
 • Είστε ιδιοκτήτης μιας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης, για τουλάχιστον 5 έτη;
 • Είστε ιδιοκτήτης ή μέλος μιας Start-up;
 • Γνωρίζετε, αντιλαμβάνεστε, ενδιαφέρεστε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Α.Π.Θ. (π.χ. έναρξη επιχείρησης, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επιχειρηματικός σχεδιασμός, πραγματοποίηση εξαγωγών, δικτύωση, ένταξη στην αγορά εργασίας);
 • Είστε διατεθειμένοι να μοιραστείτε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία σας με νέους επιχειρηματίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα τη δική τους επιχείρηση;
 • Είστε διαθέσιμοι για μηνιαίες συναντήσεις με τους καθοδηγούμενους-mentees σας;

Η διεξαγωγή των συναντήσεων

Το ενδιαφέρον κατά τη διεξαγωγή των συναντήσεων επικεντρώνεται σε δύο τομείς:

α) Εμπειρίες:

Ο μέντορας θέτει την εμπειρία του ως επιχειρηματίας ή ως στέλεχος και τις γνώσεις του στην διάθεση του υποψήφιου επιχειρηματία ή απόφοιτου.

β) Σχέσεις:

Ο μέντορας δημιουργεί με τους υποψήφιους επιχειρηματίες μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση και την ενεργητική συμμετοχή, για να διευκολυνθεί η μεταφορά των εμπειριών και των συμβουλευτικών ενεργειών.

 • Ο μέντορας γνωρίζει, τα προβλήματα που συνδέονται με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και προσφέρει μια παγιωμένη εμπειρία, προτάσεις, ενθάρρυνση και υποστήριξη που βασίζονται σε όσα ο ίδιος έχει ζήσει, με σκοπό τα εμπόδια που συναντούνται να μετατραπούν σε κίνητρα.
 • Οι δεξιότητες που ο μέντορας μπορεί να θέσει στην διάθεση των υποψήφιων επιχειρηματιών και αποφοίτων μεταφέρονται μέσα από ένα πλαίσιο σχέσεων βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και εξωστρέφεια.
 • Η σχέση εμπιστοσύνης εξασφαλίζεται από: επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα ακρόασης απουσία κρίσεων ή προκαταλήψεων

Η αποτελεσματικότητα εξασφαλίζεται από:

 • την ικανότητα να τεθούν ερωτήματα, με σκοπό να βοηθηθούν οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες και απόφοιτοι να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτά
 • την ικανότητα ανάλυσης των προβλημάτων
 • την ικανότητα να μεταφερθεί η αντικειμενική πραγματικότητα, ώστε να αποφευχθούν λάθη

Διαδικασία επιλογής των καθοδηγούμενων (mentees)

Η διαδικασία επιλογής καθοδηγουμένων έχει σαν βασικό στόχο της την επιλογή των ατόμων (mentees) που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από ένα πρόγραμμα mentoring. O διαχειριστής του προγράμματος είναι υπεύθυνος για την επιλογή τους. Κατά τη διάρκεια προσέλκυσης και επιλογής των καθοδηγουμένων (mentees), είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που θα αναλάβουν. Πιο αναλυτικά, οι καθοδηγούμενοι είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

Βήματα για την επιλογή καθοδηγουμένων (mentees)

Η επιλογή καθοδηγουμένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία:
 • Έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση.
 • Προσωπική συνέντευξη από τον διαχειριστή του Δικτύου.
 • Συμμετοχή στην υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
 • Συμμετοχή είτε στα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ ή συμμετοχή στο διατμηματικό μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ.

Διαδικασία επιλογής των συμβούλων αποφοίτων (μεντόρων)

Η διαδικασία επιλογής μεντόρων βασικό έχει στόχο την επιλογή των ατόμων εκείνων που θα αποτελέσουν τους καλύτερους μέντορες. Ο διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για την επιλογή των μεντόρων και για την τοποθέτηση τους στην κατάλληλη σχέση mentoring. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι, όσο λιγότερο ελέγχεται η διαδικασία mentoring και η σχέση του μέντορα με τον καθοδηγούμενο, τόσο πιο αυστηρή οφείλει να είναι η διαδικασία της επιλογής. Η προσεκτική επιλογή των μεντόρων διασφαλίζει την ποιότητα του προγράμματος mentoring και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καθοδηγούμενους.

Εργαλεία για την επιλογή των συμβούλων αποφοίτων (μεντόρων)

Η επιλογή μεντόρων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση
 • Προσωπική συνέντευξη από τον διαχειριστή του Δικτύου
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης που προηγείται της διαδικασίας mentoring

Εκπαίδευση μεντόρων

Η εκπαίδευση των μεντόρων και των καθοδηγουμένων, πριν την έναρξη της διαδικασίας mentoring, αποτελεί ένα κομβικό σημείο του προγράμματος mentoring.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εκπαίδευσης έχουν ως εξής:

 • Θα πραγματοποιηθεί από τον Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.,
 • Θα λάβει χώρα σε συμβατικές αίθουσες ή εξ αποστάσεως μέσω skype, εξοικονομώντας τον απαιτούμενο για μετακινήσεις χρόνο που προϋποθέτει η εκπαίδευση σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας,
 • Το περιεχόμενό της περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική σε μορφή προσομοίωσης των λειτουργιών mentoring, καθώς και ασκήσεις αξιολόγησης/ αυτό-αξιολόγησης αποτελεσμάτων, για τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας συμμετοχής στις πραγματικές διαδικασίες του mentoring.

Η επένδυση στην εκπαίδευση των μεντόρων κατά τα αρχικά στάδια του προγράμματος διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του. Η εκπαίδευση βοηθά τους μέντορες να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες στην ανάπτυξη δυνατών σχέσεων mentoring, να μάθουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καθοδηγούμενοι τους και τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν να τις ξεπεράσουν, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και θετική στάση ζωής.

Η πιο επιτυχημένη πρακτική εκπαίδευσης μεντόρων είναι αυτή που προηγείται του προγράμματος mentoring και τοποθετείται χρονικά πριν γνωρίσουν οι μέντορες τους καθοδηγούμενούς τους.

Εκπαίδευση των καθοδηγούμενων (mentees)

Η εκπαίδευση των καθοδηγουμένων είναι ιδίας βαρύτητας με εκείνη των μεντόρων. Η έγκαιρη πρόβλεψη προγράμματος κατάρτισης καθοδηγουμένων μεγιστοποιεί τις πιθανότητες θετικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα mentoring.

Η εκπαίδευση θα προετοιμάσει τους καθοδηγούμενους για τον ρόλο και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του mentoring, καθώς αυτό θα αποτελέσει μία πρωτόγνωρη διαδικασία βιωματικής μάθησης και ατομικής ανάπτυξης, στην οποία πιθανότερα να μην έχουν συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν.

Συνδυασμός μεντόρων και επωφελούμενων (mentees)

Όταν εξετάζονται πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ μεντόρων και καθοδηγουμένων απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ότι ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος:

 • Εξασφαλίζουν τα τυπικά κριτήρια επιλογής,
 • Έχουν κοινά χαρακτηριστικά: φύλου, διαθεσιμότητας, αναγκών, ενδιαφερόντων, γεωγραφικών κριτηρίων, τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ή επιστημονικού αντικειμένου, εμπειριών ζωής και ιδιοσυγκρασίας,
 • Δεσμεύονται στις προϋποθέσεις του προγράμματος,

Η επιτυχημένη δημιουργία δυαδικών σχέσεων mentoring προϋποθέτει προηγούμενη προετοιμασία. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους μέντορες να:

 • Δηλώνουν τις ανάγκες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις,
 • Γνωρίζουν τη διαδικασία δημιουργίας δυαδικών σχέσεων mentoring,
 • Ζητήσουν άλλο/άλλη καθοδηγούμενο/η εάν έπειτα από μεγάλη προσπάθεια αποδεικνύεται ότι η σχέση δεν είναι αποδοτική.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Τι είναι το Mentoring;

 • Μια συνεργασία μεταξύ δύο ανθρώπων (συμβούλου / μέντορα & καθοδηγούμενου / mentee) που συνήθως εργάζονται στον ίδιο τομέα ή/και μοιράζονται κοινές εμπειρίες.
 • Μια υποστηρικτική σχέση που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.
 • Ένας αποτελεσματικός τρόπος να βοηθήσεις άλλους να προοδεύσουν στην καριέρα τους και να αναπτυχθούν και σε προσωπικό επίπεδο.
 • Εντοπίζει από κοινού τις ανάγκες και προτείνει λύσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του καθοδηγούμενου.
 • Προτείνει πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης.
 • Είναι εμπιστευτικό, συνεργατικό και βοηθητικό.

Τι δεν είναι το mentoring;

 • Δεν εμπλέκεται στην καθημερινή επιχειρηματική δράση του mentee.
 • Δεν επιβάλλει απόψεις, μεθοδολογία, λύσεις. Εντοπίζει και προτείνει από κοινού.
 • Δεν αποφασίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί για λογαριασμό του mentee.
 • Δεν αξιολογεί, δε συγκρίνει, δεν εκπαιδεύει.

Τι είναι ο Μέντορας;

Ένας Μέντορας μπορεί να προσδώσει πλεονέκτημα σε έναν δυνητικό επιχειρηματία σε ένα εύρος σεναρίων, είτε μεταδίδοντας τη διορατικότητά του σε στρατηγικές αποφάσεις είτε ενισχύοντας τις προσπάθειές του καθοδηγούμενου (mentee) για δικτύωση είτε ακόμα ενεργώντας ως έμπιστος φίλος όταν χάνεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας είναι έμπειροι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τον πλούτο των εμπειριών τους. Είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τους καθοδηγούμενους επιχειρηματίες ώστε να κινηθούν με σκοπό την ώθηση της κερδοφορίας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεών τους, την ένταξη σε νέες αγορές, την προώθηση νέων προϊόντων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, κλπ. Με λίγα λόγια, ένας μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει μια πιο ισχυρή και βιώσιμη επιχείρηση.

Σημειώνεται δε ότι οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας έχουν ένα δυνατό και ευρύ δίκτυο επαφών, φίλων και συνεργατών, που έχουν αποκτήσει μετά από μία πολύχρονη καριέρα, οι οποίοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι σε ένα mentee, βοηθώντας τον στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας αντιλαμβάνονται τη δυσκολία στη διοίκηση μιας επιχείρησης και τη μοναξιά που νιώθει μερικές φορές ένας επιχειρηματίας. Έτσι, θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν να δει τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης, εντοπίζοντας τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές. Μπορούν να προσφέρουν βοηθητικές συμβουλές, προειδοποίηση για τις επερχόμενες παγίδες και να βοηθήσουν έναν καθοδηγούμενο να ανυψώσει το ηθικό του και να στηριχτεί στις προσωπικές του δυνατότητες.

Υπάρχει όριο ηλικίας στο έργο Δίκτυο Σύμβουλος Αποφοίτων ΑΠΘ (mentoring);

Όχι, μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να πληροίτε τις βασικές προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Ποια θα είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ως Μέντορας;

 • Έμπρακτη συμμετοχή στα κοινά, αίσθηση ανταπόδοσης τόσο προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και στην τοπική κοινωνία.
 • Θα λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής και αναγνώρισης από το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
 • Θα προωθήσετε την επιχείρησή σας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. και των ενεργειών διάχυσης και δημοσιότητας που προβλέπει το έργο.
 • Θα σας δοθεί η ευκαιρία για συνέργεια με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες.
 • Θα διευρύνετε το δίκτυο επαφών σας.
 • Θα συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις του Δικτύου Μεντόρων Α.Π.Θ.
 • Θα γίνετε πρότυπο για άλλους επιχειρηματίες.
 • Θα παρακολουθήσετε δωρεάν κατάρτιση σε βασικές γνώσεις καθοδήγησης (mentoring).

Πώς επιλέγονται οι Μέντορες;

Οι υποψήφιοι μέντορες αξιολογούνται προσεκτικά βάση των κριτηρίων που έχει θέσει το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ., την εμπειρία τους και την επιχείρησή τους. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
 • Τομέας δραστηριοποίησης και πρότερη εμπειρία στη διαδικασία καθοδήγησης (πχ. επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών ως επιχειρηματίας, επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, προηγούμενη εμπειρία σε σχήματα mentoring).
 • Προσόντα (πχ. επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητες ανάδρασης, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία κλπ).
 • Ενδιαφέροντα και διαθεσιμότητα, όπως επίσης δέσμευση και προσδοκίες (πχ. επίπεδο δέσμευσης στη σχέση του mentoring, προθυμία να μοιραστείτε τη γνώση σας με τον mentee, διαθεσιμότητα για τακτικές συναντήσεις με τους mentees).

Πώς θα γίνει η αντιστοίχηση των μεντόρων με τους mentees;

 • Οι mentees θα περάσουν από μία αντίστοιχη διαδικασία επιλογής με τους μέντορες. Η αντιστοίχιση των ζευγαριών θα εξαρτηθεί από τις πληροφορίες που έχουν υποβάλλει.
 • Επιχειρηματική εμπειρία (πχ. προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε τομείς όπως χρηματοδότηση, γραφειοκρατία, νοοτροπία, γνώσεις και δεξιότητες αλλά και προσωπικές επιτυχίες, επίπεδο δέσμευσης).
 • Ανάγκη για βοήθεια (πχ. σε θέματα ανάπτυξης της επιχείρησης, σε οικονομικό προγραμματισμό, συμβουλές σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και προσόντων, κλπ.).
 • Προσδοκίες από τον μέντορα και την εμπειρία του mentoring (πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση από τον μέντορα με βάση την εμπειρία του, στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της προώθησης της επιχείρησής τους μέσω των επαφών των εταίρων του έργου και του δικτυακού τόπου του έργου).

Πόσο συχνά πρέπει να επικοινωνείτε με τον mentee σας; Πόσο χρόνο χρειάζεται μια συνηθισμένη σχέση mentoring;

Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Πολλές φορές, ο χρόνος που χρειάζεται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των προκλήσεων της επιχείρησης ή αναγκών του mentee. Σε γενικές γραμμές πάντως, είναι χρήσιμο να ορίζετε από την αρχή τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε στη σχέση.

Συνίσταται οι συναντήσεις με τους menteeνα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ οι σύμβουλοι-μέντορες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στον Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ σχετικά με κάθε συνάντηση (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας).

Πώς θα γνωρίζετε ότι θα σας ταιριάζει ο μέντορας - ο mentee;

Το ταίριασμα μέντορα-mentee αποτελεί πρόκληση για το πρόγραμμα και δέσμευση να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση και το πιο αποτελεσματικό ταίριασμα, βάση κριτηρίων επιλογής αλλά και κατόπιν συζήτησης με τα δύο μέρη, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας! Θα αφιερώσουμε χρόνο να εντοπίσουμε και να δημιουργήσουμε σχέσεις που θα είναι ωφέλιμες και για τον μέντορα και για τον mentee.

Προβλέπεται αμοιβή ή/και κόστος για τον μέντορα και τον mentee;

Δεν υπάρχουν αμοιβές και κόστη σε αυτό το έργο. Η συμμετοχή είναι καθαρά εθελοντική τόσο για τους μέντορες όσο και για τους mentees. Πέρα από τον χρόνο σας, τη γνώση σας και την προσπάθειά σας, δεν υπάρχουν άλλα κόστη.

Δεν έχω καθόλου εμπειρία στο mentoring. Θα παρακολουθήσω κάποια εκπαίδευση;

Οι επιλεγμένοι μέντορες θα καταρτιστούν σε βασικές τεχνικές και απαραίτητες γνώσεις mentoring. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί είτε στα πλαίσια των συναντήσεων γνωριμίας (δικτύωσης) των μεντόρων είτε εξ’ αποστάσεως (με την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού ή και διαδικτυακά μέσω Skype.

Γιατί πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση συμμετοχής;

Για να γίνει η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση μεταξύ του μέντορα και του mentee, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Μπορείτε να έχετε περισσότερους από δύο mentees;

Ναι, μπορείτε να έχετε περισσότερους από δύο mentees, αρκεί να το επιτρέπει ο χρόνος σας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που η σχέση φανεί πως δε δουλεύει;

Αν προκύψουν προβλήματα στη σχέση με τον mentee σας, είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν τα προβλήματα είναι άλυτα, η σχέση mentoring θα τερματιστεί και αν είναι επιθυμητό, θα προταθεί μια νέα σχέση μέντορας – mentee.
 

Βιβλιογραφία

1.       Α.Σ. «ΦΥΛώΝ ΕΝΩΣΙΣ». (2006). Ολοκληρωμένη Υποστήριξη και Παρέμβαση Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Υπέρ των Ελλήνων Tσιγγάνων.URL: http://www.filonenosis.gr/Filonenosis.htm(04/10/2011)

2.       Πρόγραμμα Κατάρτισης Μεντόρων.Δράση 2: «Εκπαίδευση Μεντόρων» του έργου Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Ε. Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Κέντρο Εργάνη, Θεσσαλονίκη, 04/11/2011 - 03/12/2011

3.       Clutterbuck David. (2008). Everyone Needs a Mentor: Fostering Talent in your Organization (4th edition). Chartered Institute of Personnel and Development, London.

4.       The Graduate School, University of Washington. (2005). How to Obtain the Mentoring you Need: A Graduate Student Guide. URL: http://www.grad.washington.edu/mentoring

5.       Petridou, E. (2009). e-Mentoring Women Entrepreneurs: Discussing Participants’ Reactions. Gender in Management: An International Journal, Vol 24, issue 7,  p. 523-542.

 

Προσδιορισμός αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα mentoring που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ, στόχος του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών εργαλείων και συστημάτων mentoring των νέων υποψήφιων επιχειρηματιών καθώς και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας φοιτητών, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας και τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου «επιχειρείν».

Ειδικότερα, τις ανάγκες αυτές επιχειρούν να καλύψουν o Οδηγός Λειτουργίας του Δικτύου «Σύμβουλος Αποφοίτων ΑΠΘ» (mentoring) και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης του mentoring στα πλαίσια του ιστοτόπου ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ (www.dasta.auth.gr) ενώ υποστηρικτικά θα λειτουργήσει και ο «Οδηγός Επιχειρηματικότητας» του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οι παραπάνω ενέργειες στοχεύουν στη διευκόλυνση και συστηματοποίηση της συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας, την ενθάρρυνση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους ωφελούμενους και τους μέντορες, ώστε σταδιακά να οδηγηθούν τόσο στη δημιουργία επιχειρήσεων όσο και στην λήψη κατάλληλων αποφάσεων σε θέματα σταδιοδρομίας.

Log in