Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Tο Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φοιτητές/ απόφοιτους που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας από ειδικευμένους στον τομέα συμβούλους.

 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για ΕΚΟ Γραφείου Διασύνδεσης 

Tο Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φοιτητές/ απόφοιτους που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης. 
 
Ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής οι φοιτητές/ απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν δυνατά σημεία και επαγγελματικές δεξιότητες, να θέσουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους καθώς και να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα εξατομικευμένο πλάνο εύρεσης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προσόντα και τα ταλέντα κάθε ατόμου.Η συμβουλευτική είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου με μέριμνα για την δυνατότητα πρόσβασης του στο χώρο συμβουλευτικής. 

Τηλεσυμβουλευτική 
 
Η ΤηλεΣυμβουλευτική παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ skype για φοιτητές/ απόφοιτους ΑΜΕΑ που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου ή διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές. 
Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχεται ενημέρωση για επιμέρους θέματα που μπορεί να διευκολύνουν την πρόσβαση του ατόμου στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών του.
Αναφέρονται ενδεικτικά: 
• Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 
• Προγράμματα επιδότησης για επιχειρήσεις 
• Προγράμματα κατάρτισης 
• Επιδόματα / Υποτροφίες 

Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής 
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει εξειδικευμένα εργαστήρια που απευθύνονται σε φοιτητές/απόφοιτους μέλη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων αλλά και όσους φοιτητές/απόφοιτους βιώνουν κάποια χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κτλ) ως ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων τους. Διοργανώνει επίσης ενημερωτικά εργαστήρια που αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση και δικτύωση των φοιτητών/αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Όλα τα εργαστήρια είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών /αποφοίτων με κινητικές αναπηρίες. 
 
Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τον Οδηγό Συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης:

Οδηγός Συμβουλευτικής: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

 

Νομοθεσία

ΕΚΟ και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΟ και Απασχόληση

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Δράσεις και Υπηρεσίες στο ΑΠΘ για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για ΑμεΑ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για ΕΚΟ

 

Οδηγοί – Έντυπα – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Οδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών

Οδηγός Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Κανόνες Συμπεριφοράς στα Άτομα με Αναπηρία

Διαφορετικότητα στην εργασία

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Οδηγός για υπηκόους τρίτων χωρών με αναπηρία νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα

Έντυπο για τη Διαφορετικότητα

Career Guidance for Persons with Disability

Log in