Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων

Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε Μελέτη Απορρόφησης των αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας με σκοπό να διερευνηθεί η κατάσταση, το είδος της απασχόλησης καθώς και οι τρόποι ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη αφορά στους αποφοίτους των ετών 2005 και 2006. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2011 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Μπορείτε να δείτε τη συνολική μελέτη όλων των αποφοίτων αλλά και τις επιμέρους μελέτες για τα τμήματα/Σχολές του Α.Π.Θ.

 

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων 2005-2006

 

Μελέτες Απορρόφησης ανά τμήμα/σχολή

Θεολογική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήματα Ξένων Γλωσσών 

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Τμήμα Ψυχολογίας

Νομική Σχολή

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Βιολογίας 

Τμήμα Φαρμακευτικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Οδοντιατρικής

Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Log in