Αυτοπεριγραφική έκθεση

Αυτοπεριγραφική έκθεση

Οι υπεύθυνοι για την επιλογή σχεδόν σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα ζητούν, μεταξύ όλων των άλλων συνοδευτικών έγγραφων της αίτησης (αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βιογραφικό σημείωμα) να γράψετε μια «έκθεση» (application essay) ή αλλιώς μια «προσωπική δήλωση στόχων» (personal statement ή statement of purpose). Η έκθεση αυτή επιτρέπει στους αρμόδιους να έχουν μια εικόνα της προσωπικότητάς σας και τους βοηθά να μάθουν περισσότερα πράγματα για εσάς, τα ενδιαφέροντα και τα επαγγελματικά σας σχέδια για το μέλλον, πέρα από τις απρόσωπες αριθμητικές και στατιστικές πληροφορίες που μπορούν να έχουν μέσα από τη βαθμολογία του πτυχίου σας, των μαθημάτων ή των τεστ ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή του εκάστοτε μεταπτυχιακού προγράμματος θέλει να κρίνει αν υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στους δικούς σας προσωπικούς κι επαγγελματικούς στόχους αλλά και στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και προσδοκίες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και τους στόχους και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για τους περισσότερους υποψήφιους, η σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι όμως και το πιο σημαντικό κομμάτι της αίτησής σας και γι’ αυτό θα πρέπει να προσπαθήσετε να γράψετε την έκθεσή σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία να ξεχωρίσετε σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Οι απαιτήσεις των Πανεπιστημίων ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης και βέβαια δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος συγγραφής μιας επιτυχημένης έκθεσης.

Οι παρακάτω οδηγίες και συμβουλές ελπίζουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες, σ’ αυτό το δύσκολο έργο.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η αυτοπεριγραφική έκθεση αποτελεί ουσιαστικά μια αναλυτική περιγραφή των ιδεών και των στόχων σας. Στόχος της αυτοπεριγραφικής έκθεσης είναι να περιγράψετε και να δηλώσετε με σαφή, ακριβή και πειστικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο μάλιστα Πανεπιστήμιο καθώς τον τρόπο που αυτές συνδέονται με τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους σας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να δείξετε επαρκώς ότι ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, να περιγράψετε τις προσδοκίες σας για τις γνώσεις που θα κερδίσετε και τις επιπλέον δεξιότητες που θα αναπτύξετε αλλά και γενικότερα τον ενθουσιασμό σας τόσο για την ενασχόληση με το πεδίο επιστημών που επιλέγετε να εξειδικευτείτε όσο και για την εμπειρία των μεταπτυχιακών σας σπουδών στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, το ύφος της γραφής θα πρέπει να είναι θετικό για εσάς και ουσιαστικά να υποστηρίξετε την επιλογή σας, επιχειρηματολογώντας και παρουσιάζοντας με πειθώ τόσο τα μέχρι σήμερα κατορθώματά σας όσο και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους.

Να θυμάστε ότι η συγγραφή της έκθεσης αντανακλά επίσης τις ικανότητες γραπτής έκθεσης που διαθέτετε αλλά και το βάθος, τη σαφήνεια και τον προσανατολισμό της σκέψης σας. Στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ

Πριν γράψετε οτιδήποτε, σκεφθείτε τι μπορεί να ζητά ο αναγνώστης της έκθεσής σας. Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες που τυχόν σας δίνουν και δείτε με κριτικό πνεύμα, όλες τις γενικές οδηγίες της αίτησης καθώς και τα κριτήρια επιλογής που θέτουν για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών τους. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να σας δώσουν κατευθύνσεις για το περιεχόμενο των θεμάτων που θα πρέπει να συμπεριλάβετε. Συνήθως οι επιτροπές επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών αξιολογούν διάφορα στοιχεία όπως:

  • το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο και τις μέχρι σήμερα γνώσεις που διαθέτετε στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο
  • τα σημαντικότερα πεδία των ενδιαφερόντων σας
  • τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
  • τις προσδοκίες σε σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν
  • τους άμεσους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους σας
  • την ωριμότητά σας
  • τις προσωπικές ιδιαιτερότητές σας  ή αλλιώς τι θα μπορούσατε να προσφέρετε εσείς με την παρουσία σας στην ποικιλομορφία του προγράμματος.

Ουσιαστικά, η αυτοπεριγραφική σας έκθεση θα πρέπει να απαντά σε 4 σημαντικές ερωτήσεις:

1Για ποιο λόγο επιλέγετε να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Ποια είναι τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά σας ενδιαφέροντα;

Μέσα από αυτή την ερώτηση το Πανεπιστήμιο υποδοχής θέλει να μάθει τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα που να εξηγεί την απόφασή σας να επιλέξετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας και να εξειδικευτείτε στο συγκεκριμένο πεδίο επιστημών (π.χ. παρακολούθηση σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, εκπόνηση εργασιών, ανάγνωση βιβλίων κλπ).

2Με ποιο τρόπο οι μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα σας βοηθήσουν να πετύχετε συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους;

Οι απαντήσεις σας στη συγκεκριμένη ερώτηση θα δείξουν ότι γνωρίζετε καλά πως θα αξιοποιήσετε τις γνώσεις που θα αποκτήσετε από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την πραγμάτωση των μελλοντικών επαγγελματικών σας στόχων. Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι και σαφείς, καθώς τα κίνητρα και οι στόχοι είναι από τους βασικά κριτήρια στην επιλογή των υποψήφιων φοιτητών. «Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα με βοηθήσει να σταδιοδρομήσω στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα» ή «οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι σημαντικές για τη μελλοντική μου σταδιοδρομία» είναι ενδεικτικές απαντήσεις που ακριβώς πρέπει να αποφύγετε!

3Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και όχι κάποιο άλλο και μάλιστα στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο;

Προσαρμόστε τις απαντήσεις σας στη συγκεκριμένη ερώτηση και αναφερθείτε σε πραγματικούς λόγους που σας επηρέασαν να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Μπορείτε να αναφερθείτε στη δυνατότητα που θα έχετε να συνεργαστείτε με συγκεκριμένους καθηγητές – διδάσκοντες στο πρόγραμμα και γνωστούς στην επιστημονική κοινότητα για το ερευνητικό ή ακαδημαϊκό τους έργο, σε συγκεκριμένα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε ή στις δυνατότητες που θα έχετε για πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και οτιδήποτε, αληθινά, σας κίνησε το ενδιαφέρον. Οι υπεύθυνοι για την επιλογή θέλουν να δουν κατά πόσο έχετε κάνει προσεκτική και διεξοδική αξιολόγηση των ευκαιριών επιμόρφωσης που σας δίνονται πριν καταλήξετε να υποβάλετε αίτηση για το δικό τους πρόγραμμα και πόσο σοβαρή είναι η υποψηφιότητά σας. Αποφύγετε λοιπόν κλισέ και γενικές απαντήσεις τύπου «επέλεξα να αιτηθώ στο δικό σας πανεπιστήμιο γιατί έχει καλή φήμη», εκτός αν πραγματικά είναι μεταξύ των πλέον γνωστών και καταξιωμένων παγκοσμίως.

4Τι μπορείτε να συνεισφέρετε εσείς συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Αναφερθείτε σε προηγούμενες εμπειρίες και σε κατορθώματά σας καθώς και στο εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ικανότητες, προσόντα ή ενδιαφέροντά σας που πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του προγράμματος. Έχετε στο νου σας, ότι η διεξαγωγή ενός μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών βασίζεται κατά πολύ, στο επίπεδο και τη συνεισφορά των ίδιων των φοιτητών και αυτό προσπαθούν να αξιολογήσουν οι υπεύθυνοι.

 

Κρίσιμη πληροφορία

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης, καθημερινά 10:00 - 14:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για ώρες λειτουργίας - Ραντεβού πατήστε εδώ.

 

 

 

Log in