Βιογραφικό σημείωμα για εργασία

Βιογραφικό σημείωμα για εργασία

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αυτοπαρουσίασης, απαραίτητο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας. 

Στόχος του βιογραφικού είναι να  προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να  δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής. Ένα αποτελεσματικό βιογραφικό πρέπει να πείσει τον εργοδότη να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με άλλα λόγια να σας εξασφαλίσει μια προσωπική συνέντευξη για τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Καθώς ο υπεύθυνος για την επιλογή σε μια θέση εργασίας αφιερώνει το ανώτερο 20 δευτερόλεπτα για την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος, ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει με σύντομο, λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες και τα προσόντα σας.

Οι Γάλλοι παρομοιάζουν το βιογραφικό σημείωμα, ως ένα επίσημο φόρεμα για τις κυρίες. Λένε, «Ποτέ δεν πρέπει να φορεθεί για δεύτερη φορά». Με αυτό τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι για κάθε θέση που διεκδικείτε οφείλετε να συντάσσετε ένα ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα όπου η παρουσίαση των προσόντων θα εστιάζεται στη συγκεκριμένη θέση και για το συγκεκριμένο φορέα.

Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Και αυτό γιατί το βιογραφικό σημείωμα δεν είναι αίτηση. Δεν υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες ενότητες τις οποίες εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία. Αντίθετα, χρειάζεται να είστε δημιουργικοί, να σκεφθείτε, να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε πως θέλετε να προβάλλετε καλύτερα τα προσόντα και τις γνώσεις σας, ποιες ενότητες θέλετε να δημιουργήσετε και τι είναι σημαντικό να τονίσετε στο κάθε βιογραφικό που συντάσσετε ανάλογα με το στόχο και το φορέα που το απευθύνετε. 

 

Χρήσιμη συμβουλή! Να θυμάστε για κάθε τι που σημειώνετε, θα πρέπει να έχετε ένα επιχείρημα γιατί και πως προωθεί θετικά την υποψηφιότητά σας

 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε τις Συμβουλές σύνταξης βιογραφικού βήμα -βήμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.  Όλες οι άλλες θεματικές ενότητες (π.χ. στόχος, ξένες γλώσσες, διακρίσεις, δημοσιεύσεις κτλ.) καταγράφονται προαιρετικά σε ένα βιογραφικό και εξαρτώνται άμεσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες.  Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε (αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο) κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες που εσείς δεν θεωρείτε τόσο σημαντικές (π.χ. εποχιακή ή μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας).  Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων επίσης εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα που είναι σημαντικά για τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.

Προσωπικά Στοιχεία

Αναφέρετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό).  Προαιρετικά στοιχεία αποτελούν: η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και ο τόπος γέννησης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται δηλαδή στην περίπτωση που θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν θετικά την επιλογή μας. Οι άνδρες καλό θα ήταν να αναφερθούν στη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον την έχουν ολοκληρώσει.  

Στόχος Σταδιοδρομίας

Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, ιδιαίτερα σύντομη (1-2 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε την αίτηση.  Προτείνουμε να εστιάστε το στόχο σας σε κάτι συγκεκριμένο, ώστε να πληροφορήσετε τον εργοδότη για τη θέση ή τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει. Εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος τίτλος και κωδικός της θέσης που διεκδικείτε, τον αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.

Παραδείγματα:

  • Διεκδίκηση θέσης εργασίας στο τμήμα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στην εταιρεία ΧΧΧ.
  • Διεκδίκηση θέσης (περιγραφή της θέσης όπως αναφέρεται στην προκήρυξη & κωδικός θέσης, αν υπάρχει) στην εταιρεία …

Εκπαίδευση

Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και/ή πιο σημαντικό τίτλο σπουδών.  Αναφέρετε πρώτα τις Ανώτατες Σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. είδος πτυχίου, Τμήμα Σπουδών (ειδίκευση), Σχολή και Ίδρυμα), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. Ι.Ε.Κ., προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κτλ.) και λυκειακές σπουδές.  Μην αναφέρετε δημοτικές και γυμνασιακές σπουδές. Επίσης, αναφέρετε τις χρονολογίες εισαγωγής και αποφοίτησης από κάθε Ίδρυμα ή φορέα εκπαίδευσης.  Αν θεωρείτε ότι η αναφορά σε όλη την περίοδο των σπουδών σας, θα δείξει ότι έχετε καθυστερήσει τη λήψη πτυχίου, μπορείτε να αναφέρετε μόνο το έτος αποφοίτησης. Διατηρείστε ωστόσο την ίδια μορφή σε όλες τις εκπαιδευτικές σας εμπειρίες ( πχ. μόνο την ημερομηνία αποφοίτησης). Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος.  Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus) θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.  Τέλος, εάν θέλετε να αναφερθείτε σε διπλωματικές ή άλλες προπτυχιακές εργασίες θα το κάνετε είτε στην παρούσα ενότητα, είτε θα δημιουργήσετε μια άλλη ενότητα, στην οποία θα αναφέρετε τις εργασίες που ολοκληρώσατε και είναι σχετικές με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Επαγγελματική Εμπειρία

Αυτή είναι η πιο δύσκολη, περίπλοκη αλλά συνάμα και πιο σημαντική ενότητα του βιογραφικού σας.  Πριν οργανώσετε αυτήν την ενότητα πρέπει να  καταγράψετε τις παρακάτω πληροφορίες: τους τίτλους των θέσεων εργασίας, την εταιρεία, την επιχείρηση ή το φορέα απασχόλησης, το χρόνο εργασίας σας και τη δουλειά που κάνατε. Αναφέρετε κάθε μορφή απασχόλησης και επαγγελματικής δράσης όπως: Μισθωτή, εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση, καλοκαιρινή απασχόληση, εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση κ.ά. Ξεκινήστε και πάλι από την πιο πρόσφατη και /ή πιο σημαντική θέση εργασίας σας. Εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 2016-2018), εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/2018 - 5/2018).  Πρέπει οπωσδήποτε να περιγράψετε, χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε.  Όταν η εταιρεία στην οποία εργαστήκατε είναι σημαντικότερη από τη θέση εργασίας σας, αναφέρετε πρώτα αυτό το στοιχείο.  Επίσης, στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε εθελοντική εργασία και πρακτική άσκηση.

Σημειώνετε και περιγράφετε:

  • Χρόνος απασχόλησης
  • Εταιρεία, επιχείρηση ή φορέα απασχόλησης (έντονα γράμματα)
  • Θέση Εργασίας ή τίτλο (υπογραμμισμένα)
  • Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιλάμβανε (Κουκίδες, σύντομες προτάσεις και χρήση ρημάτων δράσης)

Δεξιότητες

Εάν δεν διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία ή θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική πορεία, μπορείτε να παρουσιάσετε δεξιότητες που έχετε αναπτύξει από διαφορετικές δουλειές.

Παραδείγματα:

Ικανότητα Προβολής
        - Παρουσίαση εκδήλωσης σε κοινό.

Οργανωτικές δεξιότητες
       - Συντονισμός οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Γυναικών Δήμου Νεάπολης.

Ικανότητα Ομαδικής Εργασίας

- Μέλος ομάδας Aristurtle

- Διεπιστημονική συνεργασία για την αποτελεσματική και εμπρόθεσμη υλοποίηση έργων

Επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες Διοίκησης

-Πρόεδρος του Διεθνούς Συλλόγου Φοιτητών AIESEC.

- Διεξαγωγή μηνιαίων συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου.

 

Χρήσιμη συμβουλή!

Συνοπτικά τις δεξιότητές σας μπορείτε να τις αναφέρετε και προς το τέλος του βιογραφικού (πριν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα).

Ξένες Γλώσσες

Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, σε τι επίπεδο ή/και το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτετε, ξεκινώντας από την ξένη γλώσσα που γνωρίζετε καλύτερα.  Για παράδειγμα: Αγγλικά: ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: First Certificate in English (Lower), University of Cambridge.  Σε περίπτωση που συντάσσετε το βιογραφικό σας για ξένο φορέα, η ενότητα αναφέρεται με τίτλο ‘Language skills’ και σημειώνετε πρώτα την Ελληνική γλώσσα ως μητρική. 

Άλλες Γνώσεις

Στην ενότητα αυτή αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, όπως γνώσεις Η/Υ καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Επίσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε πληροφορίες για ειδικές γνώσεις σε θέματα του αντικειμένου σας (όπως γα παράδειγμα εργαστριακών τεχνικών ή / και εξοπλισμού, γνώση νοηματικής γλώσσας, γνώση χορήγησης και αξιολόγησης διαγνωστικών κλιμάκων εκτίμησης της προσωπικότητας, της νοημοσύνης κλπ, γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής, δίπλωμα οδήγησης κά). Εάν έχετε μόνον γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την ενότητα «Γνώσεις Η/Υ», αντί για «Άλλες γνώσεις».

Επαγγελματικά Προσόντα
Στην ενότητα αυτή αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε επαγγελματικούς συλλόγους ή ενώσεις και τυχόν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχετε.

Συνεχής Κατάρτιση /Επιμόρφωση

Στην ενότητα αυτή αναφέρετε οποιαδήποτε παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.  Αναφέρετε αναλυτικά: ημερομηνίες, τίτλο σεμιναρίου, φορέα υλοποίησης και τόπο διεξαγωγής.  Σε περίπτωση που η επιμόρφωση διήρκησε πολλές ώρες (περισσότερες από 50), μπορείτε να σημειώσετε και τη διάρκεια. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή επιμόρφωση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και σας οδήγησε στην απόκτηση κάποιου διπλώματος, το αναφέρετε σε αυτήν την ενότητα.

Διακρίσεις - Υποτροφίες.
Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν, το φορέα και το λόγο της διάκρισης.

Δραστηριότητες / Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Στην ενότητα αυτή, η οποία είναι προαιρετική, παρουσιάζετε το επίπεδο αρχηγίας, κοινωνικότητας και ενέργειας που σας διακρίνει, όπως φαίνεται από τις διάφορες δραστηριότητές σας.  Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχετικές και να υποστηρίζουν τον επαγγελματικό σας στόχο (π.χ συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους, οργανισμούς, ομάδες, clubs κτλ.).  Επίσης, μπορείτε να αναφέρετε προσωπικά ενδιαφέροντα, τα οποία σκιαγραφούν την προσωπικότητά σας, όπως αθλητισμός, μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφος, οικολογία κ.α.  Είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.   

Συστάσεις

Όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος στέλνει ένα βιογραφικό σημείωμα θα ήταν σκόπιμο να ολοκληρώνει το βιογραφικό του από μια τελευταία ενότητα με τον τίτλο συστάσεις.  Εκεί αναφέρει τα ονόματα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι πρώην καθηγητές ή εργοδότες (δύο έως τρεις θεωρούνται αρκετοί) και οι οποίοι συμφωνούν να μιλήσουν θετικά για εσάς ή να περιγράψουν τις ικανότητές σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη.  Στη σελίδα των συστάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε: το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,email) αυτού που σας συστήνει.

Επίσης, μπορείτε να περιγράψετε μέσα σε μία πρόταση, το είδος της εργασιακής σχέσης που είχατε με αυτόν τον άνθρωπο.  Ο εργοδότης είναι αυτός που θα αποφασίσει τελικά αν θα έρθει σε επαφή με τις συστάσεις σας και αν θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για εσάς.  Αυτό μπορεί να το κάνει είτε τηλεφωνικά, είτε προσωπικά.  Πάντως, πριν παραδώσετε μια τέτοια λίστα σε έναν μελλοντικό εργοδότη, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει προηγουμένως και έχετε πάρει την άδεια από τους ανθρώπους που αναφέρετε ως συστάσεις.  

Εάν δεν επιθυμείτε να ανακοινώσετε εκ των προτέρων τις συστάσεις σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε το βιογραφικό σας με την αυτή την ενότητα: σημειώνοντας "Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν".

Συστατικές Επιστολές

Πρόκειται για επιστολές που συντάσσονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά σας προσόντα, σας συστήνουν σε σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο (συνήθως για μεταπτυχιακές σπουδές) και απευθύνονται προσωπικά στον υποψήφιο εργοδότη ή τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Για το λόγο αυτό οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρωτότυπες και εχέμυθες.  Σε ένα βιογραφικό σημείωμα ουσιαστικά δεν μπορείτε να επισυνάψετε αντίγραφα συστατικών επιστολών, παρά μόνο να αναφέρετε ότι μπορείτε να ενημερώσετε τις συστάσεις σας να αποστείλουν συστατικές επιστολές, εφ’ όσον σας το ζητήσουν.  Τότε σημειώνετε: Συστατικές επιστολές: "Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν".

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Portfolio

Το Portfolio περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά των προσόντων που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, όπως αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και δείγματα της δουλειάς σας. Δεν είναι απαραίτητο να στείλετε το Portfolio σας μαζί με το βιογραφικό σας παρά μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να  φέρετε μαζί σας το portfolio στη συνέντευξη επιλογής, προκειμένου εφόσον σας ζητηθούν να μπορείτε να τα προσκομίσετε.

 

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος για εργασία

Υπόδειγμα στα Ελληνικά
Υπόδειγμα στα Αγγλικά

 

Log in