Συνοδευτική επιστολή

Συνοδευτική επιστολή

Τις περισσότερες φορές το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύεται από μία επιστολή – ιδίως όταν αυτό αποστέλλεται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά. Είναι απόλυτα απαραίτητη όταν επικοινωνείτε με διάφορους εργοδοτικούς φορείς, χωρίς να υπάρχει αγγελία για μια θέση εργασίας.  Η συνοδευτική επιστολή σάς δίνει την ευκαιρία να:

  • συστήσετε τον εαυτό σας,
  • παρουσιάσετε συνοπτικά τα προσόντα σας και κυρίως
  • πείσετε τον αναγνώστη (εργοδότη) να διαβάσει το βιογραφικό σας σημείωμα.

Ειδικότερα, η συνοδευτική επιστολή συνδέει την εκπαιδευτική και την επαγγελματική σας κατάρτιση με αρμοδιότητες της θέσης εργασίας την οποία διεκδικείτε.  Στη συνοδευτική επιστολή εστιάζετε σε ικανότητες, οι οποίες θα ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον εργοδότη και υπογραμμίζετε σημαντικούς τομείς του βιογραφικού σας.  Με άλλα λόγια, εξηγείτε τι έχετε να προσφέρετε εσείς στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και γιατί σας ενδιαφέρει.  Επομένως, για κάθε θέση εργασίας πρέπει να συντάσσετε μια διαφορετική επιστολή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της θέσης. 

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την πρώτη σας επαφή με έναν πιθανό εργοδότη.  Όπως το βιογραφικό σας, έτσι και η επιστολή αποτελεί δείγμα της δουλειάς που μπορείτε να προσφέρετε.  Για το λόγο αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και να αναδεικνύει τις εκτελεστικές σας ικανότητες.  Εάν είναι προσεκτικά γραμμένη και περιλαμβάνει τις σωστές πληροφορίες, τότε να είστε σίγουροι ότι θα κάνετε μια καλή αρχική εντύπωση.  Μην ξεχνάτε ότι απώτερος στόχος σας είναι να καταφέρετε να κανονίσετε συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

Χρήσιμη συμβουλή! Προσοχή! Προσέξτε την ορθογραφία και σωστή γραμματική σύνταξη του κειμένου της επιστολής. 

Σε περίπτωση που αποστέλλετε την επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φροντίστε να γράψετε το κείμενο στο διαθέσιμο χώρο του μηνύματος, ώστε όταν κάποιος ανοίξει το λογαριασμό του κατευθείαν να διαβάσει το κείμενο. Μπορείτε βέβαια και να την επισυνάψετε, όπως και το βιογραφικό σας σημείωμα.

Αν στείλετε την επιστολή ταχυδρομικά ή με φαξ, δακτυλογραφήστε την και φροντίστε να στείλετε το πρωτότυπο κείμενο της δακτυλογραφημένης επιστολής με τη χειρόγραφη υπογραφή σας.

Log in