Οργάνωση αναζήτησης εργασίας

Οργάνωση αναζήτησης εργασίας

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αναζητήσετε αποτελεσματικά μια θέση εργασίας. Δίνονται επίσης οδηγίες και συμβουλές για τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους που μπορείτε να ενσωματώσετε. 

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεξαγωγή Έρευνας για Εργασιακό χώρο

 • Συζητήστε με ανθρώπους του επαγγελματικού χώρου που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τις ειδικότητες.
 • Δημιουργήστε μια κατάσταση με εργοδοτικούς φορείς, στους οποίους θα θέλατε να εργαστείτε.
 • Προσδιορίστε πού συνήθως ανακοινώνονται ή δημοσιεύονται οι θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.

Εργαλεία & δεξιότητες αναζήτησης εργασίας

 • Μάθετε πώς μπορείτε να συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή και προσαρμόστε τα στις ανάγκες των εργοδοτικών φορέων και των θέσεων εργασίας που σας ενδιαφέρουν.
 • Προετοιμαστείτε και εξασκηθείτε σε συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού.
 • Μάθετε πώς να συντάσσετε ευχαριστήριες επιστολές, τις οποίες αποστέλλετε μετά το τέλος μιας συνέντευξης.

Επαφές, δίκτυο γνωριμιών

 • Συμβουλευτείτε την κατάσταση που φτιάξατε με τους εργασιακούς φορείς από την έρευνά σας και ανταποκριθείτε σε αγγελίες θέσεων εργασίας που σας ενδιαφέρουν.
 • Οργανώστε το δίκτυο γνωριμιών σας.  Ενημερώστε το περιβάλλον σας ότι ψάχνετε για δουλειά και ζητήστε να σας συστήσουν ή να σας φέρουν σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες.
 • Απευθυνθείτε στους ακαδημαϊκούς συμβούλους του τμήματός σας, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες σε σχέση με τις επαγγελματικές προοπτικές επαγγελμάτων και ζητήστε να σας φέρουν σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες.  Τα ονόματα, τα τηλέφωνα και οι ώρες συνεργασίας των ακαδημαϊκών συμβούλων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Συμμετέχετε σε βάσεις δεδομένων διατήρησης βιογραφικών σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία γνωρίζετε και έχετε πρόσβαση.
 • Συμμετέχετε σε ημέρες καριέρας, συνέδρια και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση στην οποία μπορείτε να συναντήσετε μελλοντικούς εργοδότες.  Συζητήστε μαζί τους και στείλτε τους το βιογραφικό σας.
 • Εντοπίστε εργοδότες με διαφορετικούς τρόπους – επικοινωνήστε μαζί τους μέσω e-mail, τηλεφωνικά ή και αυτοπροσώπως και ρωτήστε τους για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που ακολουθούν.
 • Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το Διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες διαφόρων εργοδοτικών φορέων για περισσότερες πληροφορίες.

Συνεντεύξεις

 • Συγκεντρώστε πληροφορίες για τους εργοδότες με τους οποίους έχετε κανονίσει συνεντεύξεις.
 • Εξασκηθείτε σε δεξιότητες καλής παρουσίας σε μία συνέντευξη.  Παρακολουθείστε το σχετικό εργαστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης και πάρτε μέρος σε μια προσομοίωση συνέντευξης με ένα σύμβουλο σταδιοδρομίας.
 • Φτιάξτε μια λίστα από ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σε έναν εργοδότη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.
 • Τελειοποιείστε τις ικανότητές σας σε σχέση με τη συνέντευξη.
 • Γράψτε μία ευχαριστήρια επιστολή μετά από κάθε συνέντευξη.

Προσφορά ή απόρριψη;

 • Μελετήστε προσεκτικά την προσφορά μιας θέσης εργασίας πριν τη δεχτείτε ή την απορρίψετε.
 • Διαπραγματευτείτε με τον κατάλληλο τρόπο τις αποδοχές σας (μικτό ή καθαρό ποσό), την ημερομηνία που θα ξεκινήσετε και τους υπόλοιπους όρους ή συνθήκες εργασίας αν είναι απαραίτητο.
 • Εάν σας απορρίψουν ή δεν αποδεχθείτε οι ίδιοι την προσφορά μιας θέσης εργασίας, ξεκινήστε και πάλι από την αρχή, αναζητώντας διαφορετικούς εργοδότες.

Λήψη απόφασης

 • Αναλογιστείτε τις επιλογές σας και επιλέξτε την καλύτερη για εσάς θέση εργασίας.
 • Ενημερώστε τις επαφές σας για την επιτυχία σας και τη νέα θέση εργασίας σας.
 • Διατηρείστε το δίκτυο γνωριμιών σας για την επόμενη φορά που θα αναζητήσετε εργασία.
Διευκρίνηση Εκτός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες τις περισσότερες φορές η συνάντηση με τον ίδιο τον εργοδότη και ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι εύκολη, υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες αναθέτουν την πρόσληψη του προσωπικού είτε στο αρμόδιο τμήμα, είτε σε εξωτερικούς συνεργάτες υπεύθυνους για την επιλογή προσωπικού. Σε σχέση με τα παραπάνω, η λέξη “εργοδότης” δεν αναφέρεται οπωσδήποτε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, αλλά στον εργοδοτικό φορέα (ως οργανισμό ή επιχείρηση) και σε όποιον τον εκπροσωπεί. Για παράδειγμα, στον διευθυντή-τρια, στον υπεύθυνο-η προσωπικού, στον υπεύθυνο-η διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή σε οποιονδήποτε υπάλληλο μιας επιχείρησης με υπεύθυνη θέση. Επίσης, οι συγκεκριμένες οδηγίες αναφέρονται σε διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς όταν αναζητά εργασία κυρίως στον ιδιωτικό και όχι στο δημόσιο τομέα. Άλλωστε, σε εργοδοτικούς φορείς δημοσίου τομέα οι διαδικασίες (π.χ. προκηρύξεις ή διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ) είναι προκαθορισμένες, μη αναστρέψιμες και ίδιες για όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους, ανάλογα με τα απαραίτητα κριτήρια της θέσης εργασίας.

Log in