ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 07:13

Πρόγραμμα eLearning με θέμα: "Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel " - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πρόγραμμα “Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel ” απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη, σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στη χρήση του MS Excel για επιχειρηματικές εφαρμογές. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την επίλυση επίκαιρων επιχειρηματικών προβλημάτων παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα τη στρατηγική και τις τεχνικές επίλυσής τους.
 
Εγγραφές έως 24 Απριλίου 2018
 
Έναρξη: 30 Απριλίου 2018
 

Περισσότερες Πληροφορίες

Read 66 times

Log in