Ιατρική ειδικότητα στις (Η.Π.Α.)

Ιατρική ειδικότητα στις (Η.Π.Α.)

Ο απόφοιτος ιατρικής σχολής από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να κατέχει το πιστοποιητικό του ECFMG(EducationalCommissionforForeignMedicalGraduates), προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση σε ειδικότητα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να στείλει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πτυχίο, κλπ) στην Αμερική και συγκεκριμένα στο ΕCFMG. Κατόπιν πρέπει να δώσει τις  εξετάσεις USMLE.Oι εξετάσεις αυτές αποτελούνται από δυο μέρη (είναι το step1, basic medical science και το step2, clinicalscience). Διενεργούνται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών μπροστά σε υπολογιστή. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και διαρκούν πολλές ώρες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει και στα δυο μέρη των εξετάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό ΕCFMG. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εξετάσεις δίνονται μέσα από την ιστοσελίδα: www.usmle.org

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να αναζητήσει μια θέση εργασίας ως ειδικευόμενος, σε κάποιο από τα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμετοχή του στις εξετάσεις δηλαδή, δεν του εξασφαλίζει μια θέση ειδικότητας, παρά μόνο τη δυνατότητα να αναζητήσει εργασία ως ειδικευόμενος.

Δεν απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προκειμένου να δώσει ο υποψήφιος ειδικευόμενος τις γραπτές εξετάσεις.
Η ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί, κατά μέσο όρο, 4 με 5 χρόνια.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

 

Πληροφορίες:
Ίδρυμα Fulbright, Bενιζέλου 4, τηλ. 2310-242.904 κ. Δημήτρης Ντούτης

Δείτε επίσης:

Ημερίδα με θέμα: Ιατρικές Ειδικότητες: Ελλάδα & Εξωτερικό (16 Μαΐου 2013) (βίντεο & παρουσιάσεις)

Log in